Research #3

architecture

Luz Paz Agras
A Coruña, April 2018

 About Spanish Dream today 
O Spanish Dream hoxe en día

Spanish Dream was a project of reaction to the crisis, a kind of catharsis of three architects that were not able to understand the role of Architecture in this new context. Headlines about macroeconomic factors invaded our daily life: “Bricks in the both sides of the Atlantic”, “Mortgages fall dramatically in August”, “If real estate burst…”, etc. We were questioning us about the real impact of this terms in society.

After mapping informally some of these processes of unfinished constructions in Galicia, we built scenes of life occupying the premature ruins. The result was some images that works with contrasts between life and ruins, desire and disappointment, dream and nightmare…

The most impressive result of this project was the press repercussion and the interaction with people. From the first time, when it was exhibited in Santiago de Compostela in 2012, audience was engaged with pictures, identifying the expression of a situation that has a physical impact in our landscapes but also an emotional one in society.

Architecture and Architects were an active part of these processes and now, the profession is suffering consequences, not only in terms of lack of work, but also facing a reformulation from a critical point of view.

Spanish Dream acts as a testimony of this moment, as a first step to take consciousness of its dimension, but it is time to face reality with analytical tools to identify factors that are behind these white elephants to approach effective answers.

----

Spanish Dream foi un proxecto de reacción á crise, unha especie de catarsis de tres arquitectos que non eran capaces de entender o papel da arquitectura neste novo contexto. Titulares sobre a macroeconomía invadiron a nosa vida diaria: “Ladrillos en ambos lados do Atlántico”, “As hipotecas redúcense en Agosto”, “Se o mercado inmobiliario rebenta…”, etc. Cuestionábamosnos sobre o impacto real destes factores na sociedade.

Despois de mapear algún destes procesos de construccións inacabadas en Galicia, construímos escenas de vida ocupando estas ruinas prematuras. O resultado foron algunhas imaxes que funcionaron de contraste entre a vida e as ruinas, desexo e decepción, soño e pesadelo...

O resultado máis impresionante deste proxecto foi a repercusión nos medios e a interacción coa xente. Dende o primeiro momento, cando foi exposto en Santiago de Compostela en 2012,  o público viu imaxen, identificou unha situación que ten un impacto físico na nosa paisaxe pero tamén un impacto emocional na nosa sociedade.

A arquitectura e os arquitectos foron e son unha parte activa destes procesos, a profesión sufriu gravemente as consecuencias, non soamente no que ten que ver coa falta de traballo, senón tamén a través da reformulación dende un punto de vista crítico.

Spanish Dream foi unha testemuña deste momento, como un primeiro paso para tomar consciencia da dimensión do problema, pero tamén é hora de enfrontarse á realidade con ferramentas analíticas para identificar os factores que están detrás deste mastodonte para conseguir respostas efectivas.