Derive #3

A Coruña, September 2018


“... today we know that other alternatives exist and the property is not our biggest objective”

“... hoxe sabemos que existen outras alternativas e a propiedade non é o noso maior obxectivo!”


Speaker/Poñente: Luis Paz Agras
Camera/Cámara: Scott Lloyd

Architecture and Architects were an active part of these processes and now, the profession is suffering consequences, not only in terms of lack of work, but also facing a reformulation from a critical point of view.

Spanish Dream acts as a testimony of this moment, as a first step to take consciousness of its dimension, but it is time to face reality with analytical tools to identify factors that are behind these white elephants to approach effective answers.

----

Arquitectura e arquitectos foron unha parte activa dos procesos, e agora, a profesión está a sufrir as consecuencias, non soamente coa falta de traballo, senón como parte activa dunha reformulación das bases dende un punto de vista crítico.

O “Spanish Dream” sirve coma unha testemuña do momento, un primeiro paso para concienciarse da dimensión do problema. Vai sendo hora de afrontar a realidade con ferramentas analíticas para identificar os factores que están detrás deste mastodonte, co fin de chegar a unhas respostas efectivas.