Derive #1

A Coruña, April 2017


“It is not about buildings.
It is about ourselves”

“Non é sobre os edificios, é sobre nós”
          Guide/Guía: Placido Lizancos
Camera/Cámara: Hans-Christian Rufer
The city has been built both by the typical influential forces and the marginalised. The influential, mostly male, from top-down have determined the city from dens of steel and glass. The others built the city from the margins, at the deprived outskirts of wealthy cities, the unfathomable global south settlements or from your local ATM foyer, nearby, downtown.

The crisis - I prefer to name it “the swindle”- has left the city a shattered battlefield and ample pain amidst built debris.

For me it is not reconstruction that we now have to face but the construction of a new order. It is not about buildings. It is about ourselves

----

A cidade foi construída baixo a influencia, tanto das forzas tradicionais, como das marxinalizadas. Desde arriba a abaixo, as influencias tradicionais, maiormente masculinas, fomentaron a creación dunha cidade de “guaridas” de aceiro e vidro. As influencias marxinalizadas, pola súa parte, construíron a cidade dende os seus bordes, dende os asentamentos informais ou dende o caixeiro automático máis cercano.

A crise (prefiro chamala ESTAFA) deixou a cidade coma un campo de batalla cheo de edificios destrozados.

Para min non é unha reconstrucción á que agora teñamos que facer fronte, senón sobre a construcción dunha nova orde. Non é sobre os edificios, é sobre nós.