September 08 2018


The morning of the final day of the Empty Coruña? Summer School! Students gave the finishing touches to their action network models and transported all content to the jail. The work and instructions were handed over to the exhibition team for final installation. An official ceremony at the Centro Cívico Cidade Vella concluded the academic layer of the summer school with the distribution of certificates of achievement by Xulio Abalde (Rector, Universidade da Coruña) and Xiao Varela (Councillor, Rexeneración Urbana e Vivenda, Concello da Coruña). The opening of the exhibition was accompanied by the launch of an online emotion mapping tool developed for the research by Cartolab. Visitors were given a introduction into the browser based tool that allows citizens to map the extent of empty buildings and urban sites and offer commentary – More news to come. Estefanía Calo and Juan Pirola launched the Empty Coruna? video trailer and a series of interviews with selected urban actors. The jail was opened at 1700 with an estimated 120 visitors viewing the works. The event ended in a communal dinner and drinks into the early morning.

----

¡A mañá do último día da escola de verán Coruña Baleira?! Os estudantes deron os últimos toques aos seus Modelos de Rede de Actuación e transportaron todo o material ao cárcere. Entregouse o traballe e as instrucións o equipo de montaxe para a instalación final. A cerimonia oficial no Centro Cívico Cidade Vella rematou co ciclo académico da escola de verán co reparto de certificados por Xulio Abalde (Reitor, Universidade da Coruña) e Xiao Varela (Conselleiro, Concello da Coruña). A apertura da exposición foi acompañada co lanzamento dunha aplicación móbil de mapeado deseñada e desenrolada por Cartolab. Os visitantes recibiron unha explicación introdutoria sobre a ferramenta que permite aos cidadáns mapear a extensión dos edificios e terreos baleiros e ofrecer comentarios - más noticias en camiño. Estefanía Calo e Juan Pirola lanzaron o vídeo do tráiler de Coruña Baleira?  e unha serie de entrevistas con axentes urbáns seleccionados. O cárcere abriu ás 17:00 con aproximadamente 120 visitantes interesados nos traballos. O evento finalizou cunha cea e bebidas ata a mañá seguinte.


Hans-Christian Rufer, Scott Lloyd, Coruna 2018Image: Ana Sogo López