September 06 2018


The production phase of Empty Coruña? Summer School started with students focusing on bringing their action networks and typology models to exhibition ready standard. Last chances were taken between talks and studio to reflect on the research and critically debate possible architectural interventions for the studied typologies. Tutorials were held for Illustrator and dealing with graphic layouts by Hans-Christian Rufer and Photoshop work on image production and representation with Scott Lloyd. Desk crits became focused on simplifying the financial narratives of the empty prototypes with Roberto Castro Tomé (urban economist, Banco Arquia) and Anxo Calvo (Professor, Economy, UDC). Final inputs were given to clarify the actors within the urban network or empty buildings or urban sites.

----

A fase de produción da escola de verán Coruña Baleira? Comezou cos estudantes centrándose en preparar para expoñer os seus Modelos de Rede de Actuación e tipoloxía. Durante as charlas e traballo de estudio tiveron lugar debates sobre os posibles usos das tipoloxías estudadas en intervencións arquitectónicas. Impartíronse titorías de Illustrator e deseño gráfico por Hans-Christian Rufer e produción de imaxe e representación con Scott Lloyd. As cricas dos expertos Roberto Castro Tomé (Economista urbano, Banco Arquia) e Anxo Calvo (Profesor, Economía, UDC) centráronse en simplificar os modelos de finanzas dos prototipos baleiros. As aportacións finais serviron para clarificar os actores dentro da rede urbana de edificios ou terreos baleiros.Hans-Christian Rufer, Scott Lloyd, Coruna 2018


Image: Sergio Artime


Image: Sergio Artime