September 04 2018


The second day of week 2 kicked-off with a lecture by community group Proxeto Cárcere featuring Tono Gálan Fuertes and Laura Sanchez Fernández. The two joined the studio team for Action Network Model reviews. Iago Carro from Ergosfera presented the work of his collective on urban research and artistic interventions: “Procesos Urbanos”. The presentation covered work at a range of scales from surveillance camera documentation to graphically mapping urban transformations. Students continued with research and studio work with desk critiques from Carro, and architecture PHD candidate David Pereira Martínez, who is currently researching contemporary notions of value in common building culture. Closing out the day, students set-up the studio space for cross project exchange through a series of dual presentations and feedback sessions. Jose Antonio Seoane (Dean, Facultade de Dereito, UDC) joined the critiques and guided discussions on ethics and the complex expectations and obligations of private and public property actors.

----

O segundo día da segunda semana arrancou cun simposio do grupo comunitario Proxecto Cárcere presentado por Tono Galán Fuertes e Laura Sánchez Fernández. Ámbolos dous uníronse ao grupo do estudio para comentar os Modelos de Rede de Actuación . Iago Carro de Ergosfera presentou o traballo sobre a súa colección de investigacións urbanas e intervencións artísticas: “Procesos Urbanos”. A presentación cubriu o traballo a un gran rango de escalas gracias a documentación das cámaras de vixilancia para mapear as transformacións urbanas. Os estudantes continuaron coa investigación e traballo de estudio baixo a supervisión de Iago Carro e o candidato a doutorando en arquitectura David Pereira Martinez, quen a día de hoxe está a investigar sobre as nocións contemporáneas do valor da cultura da construción común. Pechando o día, os estudantes prepararon o estudio para o intercambio de ideas sobre a presentación dos proxectos e modelos. Jose Antonio Seoane (Decano, Facultade de Dereito, UDC) uniuse o intercambio de ideas e guiou a discusión sobre a ética e a complexidade das expectativas e obrigacións dos axentes da propiedade pública e privada.
Hans-Christian Rufer, Scott Lloyd, Coruna 2018


Image: Hans-Christian Rufer


Image: Hans-Christian Rufer
Image: Lucia Escrigas

Image: Lucia Escrigas