September 03 2018


Empty Coruña? summer school started its second week. We started the day with in-situ lectures in the historic city center of Coruna by experts in the fields of economy: Anxo Calvo (Director, Facultade de Economía e Empresa, UDC), Antón Arias (Former President, Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)), Marcelino L. Fernández Mallo (Economist and Writer), Roberto Castro Tomé (Urban Economist, Arquia Banco). Continuing in the studio, students worked directly on their action network with these experts to integrate economic and legal processes in their models. Manuel G. Docampo (Professor, Departamento de Sociología y Ciencias de la Communicación, UDC) gave a lecture on agency, object and processes. Javier Harguindey (Professor, Departamento de Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición, UDC) presented his work on emerging forms of digital mapping and data visualisation. Closing off the day the students engaged in a sociological role playing event to learn about agents and process regarding access to affordable housing lead by Estefanía Calo (Researcher, Grupo de Estudos Territoriais (GET), UDC and Professor, Universidad de Extremadura) and Estefanía Tarrío (Sociologist).

----

A escola de verán Coruña Baleira? Comezou a súa segunda semana. Empezamos o día cun simposio in situ no centro histórico da Coruña con expertos no campo da economía: Anxo Calvo (Director, Facultade de Economía e Empresa, UDC) Antón Arias (Expresidente, Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Marcelino L. Fernández Mallo (Economista e escritor), Roberto Castro Tomé (Economista Urbano, Arquia Banco).  Seguindo no estudio, os estudantes traballaron directamente sobre os Modelos de Rede de Actuación cos expertos para integrar procesos económicos e legais nos seus modelos.  Manuel G. Docampo (Profesor, Departamento de Socioloxía e Ciencias da Comunicación, UDC) deu unha conferencia sobre axentes, obxectos e procesos. Javier Harguindey (Profesor, Departamento de Proxectos de Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición, (UDC) presentou o seu traballo sobre técnicas emerxentes de mapeado dixital e visualización de datos. Para concluír o día os estudantes participaron nun xogo de rol sociolóxico para aprender sobre os axentes e procesos  involucrados no aceso a unha vivenda de baixo coste liderado por Estefanía Calo (Investigadora, Grupo de Estudos Territoriais (GET), UDC e profesora, Universidade de Extremadura) e Estefanía Tarrío (Socióloga).
Hans-Christian Rufer, Scott Lloyd, Coruna 2018
Image: Hans-Christian RuferImage: Hans-Christian Rufer