August 30 2018


Empty Coruña? Summer school studio starts with design research based on Action Network Models. Lectures by X.M. Perez Rios and X.L. Martínez followed that presented the case for systems thinking in urban studies: “Unha mirada ao baleiro: urbanismo e pensamento sistémico.” The team embarked on a trip to Mino – a case study of abandonment 40 miutes from Coruna. The architect mayor of this, Ricardo Sánchez, led us through the vast and mostly empty development Costa Mino and gave a lecture on counter measures to real estate speculation and the broader scale of emptiness which affects many municipalities in Spain. Javier Harguindey shared his insights on the causes of the crisis through a short in-situ lecture in the Centro Social of Mino. Anxo Abraia followed up with a lecture on local currencies with the proposition to stimulate and support local economies.

----

A escola de verán Coruña Baleira? Comeza co deseño da investigación baseada en Modelos de Redes de Actuación. Seguiron as conferencias de X.M. Pérez Rios e X.L. Martínez que presentaron o caso de sistemas de pensamento urbano: “Unha mirada ao baleiro: urbanismo e pensamento sistémico”. O equipo embarcou nunha viaxe a Miño – un caso de estudo abandonado situado a 40 minutos da Coruña. O alcalde de Miño e arquitecto, Ricardo Sánchez, levounos pola ampla e maioritariamente baleira urbanización Costa Miño e explicounos as medidas en contra da especulación inmobiliaria e a escala do abandono polo que están afectadas moitos municipios españoles. Javier Harguindey compartiu os seus coñecementos sobre as causas da crise a través dunha breve charla in-situ no Centro Social de Miño. Anxo Abraia seguiuno cunha charla sobre moedas locais coa proposta de estimular e apoiar as economías locais.Hans-Christian Rufer, Scott Lloyd, Coruna 2018


Image: Sergio Artime

Image: Hans-Christian Rufer